Samtykke er ikke let og ligetil

Del artiklen

Tre videnskabelige studier viser, at aktivt samtykke er for de få. Det 

Samtykke et af tidens helt hotte emner. Og ikke kun medierne og debattører interesserer sig for, hvordan kvinder og mænd giver og modtager samtykke i forbindelse med seksuelle tilnærmelser og sex.

Forskerne har også forsøgt at se på, hvordan mennesker navigerer i det seksuelle ingenmandsland, hvor vi med direkte og indirekte signaler prøver at vise interesse eller mangel på samme.

Tre helt nye studier folder samtykke-temaet ud: Det ene ser på, hvordan teenagere tænker samtykke, det andet handler om, hvordan samtykke bliver vist i Hollywood-film, og det tredje ser på, hvordan unge lægger op til sex og afviser sex.

Teenagere og samtykke

I forbindelse med det førstnævnte undersøgelse dybdeinterviewede amerikanske forskere 33 teenagere i alderen 14 til 18 om deres syn på samtykke.

Dette var gennemgående for de unges opfattelse af samtykke: Som udgangspunkt ser de samtykke som et mundtligt ja eller nej, men samtidig følte både drenge og piger også, at de unge kvinder bruger indirekte, non-verbale signaler til at udtrykke ja.

Desuden angav teenage-pigerne, at de vil sige nej ved hjælp af non-verbale signaler, mens drengene tilgengæld melder, at de fortsætter de seksuelle tiltag, indtil kvinden direkte og mundtligt siger nej.

Begge køn var af den opfattelse, at har man tidligere haft en given form for sex, behøver der ikke være mundtlig tilsagn næste gang, især i faste forhold.

Alt i alt viser det, at de to køn ikke er helt på linje i forhold til, hvordan et nej tager sig ud. Og på den måde er amerikanske teenagere ikke meget anderledes end voksne i Danmark.

Film og samtykke

Det andet samtykke-studie ser på hovedkilden til mange unges seksualundervisning (udover porno), nemlig film.

Ud fra en tankegang om, at medier i nogen grad påvirker vores sexadfærd, analyserede amerikanske forskere, hvordan samtykke og sexafvisninger blev vist i 50 populære film. Udvalgte skete på baggrund af 130 collegestuderendes filmvalg i 2013 sammenholdt med deres filmenes popularitet. Forskerne fandt i alt 486 sexhandlinger i disse film.

For en mediebruger kommer resultatet næppe som en overraskelse: De mest udbredte former samtykke og afvisninger i forhold til alt fra kys til samleje er implicitte, ikke-nonverbale. Det fremgår også, at samtykke opnås lige før sex.

Et typisk forløb i en film kunne være: Implicit nonverbal fulgt op af explicit nonverbal – fx person A lægger sin hånd på en person B’s knæ (implicit nonverbal) og fører derefter hånden til B’s kønsdelsområde (explicit nonverbal).

De næste mest udbredt samtykke forløb var implicit verbale signaler fulgt op med implicit nonverbale: A siger ‘har du lyst til at gå med ovenpå?’ (implicit verbal) og ser der på B med et sexet blik (implicit nonverbal).

Afvisninger

Explicitte mundtlige afvisninger og nonverbale var de mest udbredte signaler til at sige nej. Og i en fjerdedel af filmafvisninger blev der brugt flere samtidige signaler til at afvise: A siger: Gå væk (explicit verbal) og skubber B væk (explicit nonverbal).

Forskerne fandt ingen kønsforskelle i forhold til, hvordan samtykke bliver signaleret, dog bruger karakterer i forhold oftere non-verbale signaler end personer i helt nye relationer.

Studiet konkluderer, at massemedier kan normalisere adfærd, og således kan Hollywoodfilm være med til at danne normer omkring indirekte signaler, hvor man ikke spørger og svarer med ord, men anvender et mere subtilt kropssprog. Som i langt højere grad kan misforstås.

Film ser således ikke ud til at vise aktivt samtykke. Det kan betyde, at de er med til at fastholde måden, man bruger de ikke-verbale og implicitte signaler – især med tanke på de fleste disse ikke-verbale forsøg på sex faktisk endte med filmsex.

Forskerne ser gerne mere seksualundervisning, der også inddrager film og tv-serier. De håber også at forske mere i, om folks faktiske samtykke og afvisninger hænger sammen med deres medieforbrug.

Sådan er samtykke – også

Ja betyder ja. Men er alt andet så nej? Hvordan kommer samtykke reelt til udtryk, når unge kaster sig ud det der sex? Forskere fra USA har talt med 707 mandlige og kvindelige collegestuderende om deres tanker om og erfaringer med aktivt samtykke for at belyse, hvordan man giver udtryk for samtykke. Det viste sig, at der er stor forskel på, hvilke signaler der bliver brugt hvornår:

Allermest tydelige er deltagerne omkring analsex: Her sørger 80 procent for at få eksplicit verbal samtykke. 57 procent gør det ved almindeligt samleje, 44 procent ved modtagende oralsex, 43 procent før de giver og 22 procent ved manuel berøring af kønsdele.

Med andre ord; Jo mere intim den seksuelle handling anses for at være, desto større sandsynlighed er der for, at man er klar i mælet omkring samtykke.

Derudover fandt forskerne frem til, at det er mere sandsynligt, at mænd bruger de eksplicitte verbale signaler end kvinder – hvilket også hænger sammen med, at det ofte er mænd, som tager initiativet til de fleste handlinger.

Med andre ord: Det seksuelle ingenmandsland, hvor samtykke søges og gives, er også et minefelt, hvor vi prøver os frem på bedste beskub, nogle gange med bind for øjnene.


Del artiklen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.